Sponsoren Sponsoren

O PROJEKTU ISKRICA

"Projekt ISKRICA - Next Generation" naj bi otroke in mladino dvojezičnih razredov Koroške motiviral k temu, da bi svoje lastne ideje / zgodbe pripovedovali z digitalnimi kamerami / kamerami mobilnih telefonov; tako bi bolje razumevali medije, ki jih uporabljajo v vsakdanjiku – in vse skupaj v slovenščini". (Miha Dolinšek, iniciator projekta ISKRICA)

tl_files/public/img/ISKRICA_multimediaproject.jpg

Kontekst: Otroke in mladostnike neprestano obdajajo mediji, s katerimi doraščajo, jih konzumirajo in se z njimi ukvarjajo že od malih nog. Pri tem je poudarek pred-vsem na vizualnem področju, vseeno ali gre za medijsko uporabo preko televizije, računalnika ali mobilnih telefonov.

Čeprav so filmi pomemben sestavni del otroške in mladinske kulture, izobraževalne in podporne ponudbe v šolah in zunaj njih niso zadovoljive. Tukaj nastopi ISKRICA: „Learning by doing“ je naše načelo! Obširne možnosti, ki jih otrokom in mladostnikom film kot umetniško izrazno sredstvo in kreativni prostor za izkušnje nudi, se bodo pri ISKRICI raziskovale in izkoriščale s profesionalno podporo.

Projekt "ISKRICA - Next Generation" sestoji iz dveh delov: ISKRICA*workshop + ISKRICA*posneto*abgedreht

 

tl_files/public/img/ISKRICA_workshop.jpg

Na začetku bodo v dvojezičnih razredih referati za impulz, predavali pa bodo strokovnjaki iz praktičnega življenja. S praktičnimi primeri naj bi škušali motivirati otroke in mladino za sodelovanje.

Po tem uvodu že preskoči iskra – in vname posameznike ali skupine, ki kažejo zanimanje za produkcijo lastnega prispevka/filma. Začne se produkcijska faza, ob potrebi s profesionalno podporo pri pisanju scenarija, snemanju, rezanju in sinhronizaciji.

ISKRICA*workshop obsega naslednje enote:
A- ISKRICA - uvod, 1- zbiranje idej, 2- scenarij, 3- snemanje, 4- rez/montaza, 5- finalizacija

10 do 15 prispevkov naj bi v 3 mesecih nastalo samostojno ali v nadzorovanih manjših skupinah. Prispevki naj bi bili v slovenskem jeziku in ne bi smeli biti daljši od osmih minut. Drame, komedije, srhljivke, grozljivke, fantazije,  fantastični prispevki, poezije, eksperimenti, dokumentacije, animacije, risanke  –  vse je dovoljeno. Zdaj pa na delo ... prijavi se za workshop.

tl_files/public/img/ISKRICA_posnetoabgedreht.jpg

ISKRICA*posneto*abgedreht (filmski festival) je vsako leto oktobra v CineCity v Celovcu; tam se kažejo najboljši prispevki/filmi, ki so nastali pri projektu in ob njem. Pri festivalu lahko sodelujejo vsi, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje; to so: 1- prispevek naj je v slovenščini (ev. dvojezičen); 2- prispevek naj ni daljši od osem minut

Žirija, ki sestoji iz mladih študentov filma/multimedije in drugih ekspertov, ocenjuje filme, diskutira in argumentira ob navzočnosti občinstva, to so mladi filmarji, sošolci in interesenti. Zmagovalce in sodelujoče čakajo nagrade.

Če devetletni in devetnajstletni skupaj ocenjujejo svoje prispevke/filme in diskutirajo o njih, se s tem ustvari izreden forum, ki po učinkovitosti prekaša navaden medijski dogodek. Spoštovanje, ki ga doživljajo udeleženci, podpira njihov osebnostni razvoj in krepi samozavest kakor tudi njihovo strokovno podkovanost.

"ISKRICA - Next Generation" CILJI:

Krepitev prisotnosti slovenskega jezika in njegovih govorcev tudi in predvsem v njihovem vsakdanjiku, ki ga dandanes določajo novi mediji

  • Pospeševanje posameznih mladincev, ki kažejo posebno zanimanje in talent
  • Vidnost slovenščine (dvojezičnosti) kot samoumeven izraz v multimedialni komunikaciji
  • Spodbujanje povezovanja dvojezičnih učenk in učencev
  • Posredovanje medijske kompetence, ki se kaže v povišani sposobnosti zaznavanja, kritični distanci do vsebin in suvereni uporabi tehnike.

Projekt ISKRICA je financiran s privatnimi in javnimi sredstvi. Za sodelujoče ne nastajajo stroški..

Ciljna skupina: učenci/ke dvojezičnih razredov na Koroškem – ljudske, glavne, nove srednje šole, nižje gimnazije, višje šole, privatni interesenti

Start projekta: marec


Ideja/Vodenje projekta: Michael Dolinšek, DOLINŠEKfilm
Medijski partnerji: ORF-slovenski sporedi, tednik Nedelja, Radio2

DOLINŠEKfilm – mladinski projekti:
www.nepozabnopoletje.com
mihecinmaja.dolinsek.com